Petr Piňos

Tvoříme pro vás prostor k setkávání, hlubokému léčení a možnost jít za svoje smysly a ZA svůj ZRAK. V prostoru podvědomí nalézáme příčiny našich emočních traumat, setkáváme se s příčinami našich nemocí a bolestí. V dobách minulých se o nás mluvilo jako o léčitelích, v současné době se s námi můžete setkat jako s terapeuty, kouči nebo průvodci. Ale člověk se vždy musí chtít uzdravit sám. Jsme tu, abychom vám ukázali cestu k sebeléčení. Naučíme vás vcházet do prostoru za své smysly, tedy ZA ZRAK, do hlubin podvědomí, kde sídlí zdroje všech vašich nemocí a bolestí.

za-zrak.cz


„Rád tvořím hudbu a používám ji při léčení změněnými stavy vědomí“

Zabývám se léčením hudbou zejména ve spojení se změněnými stavy vědomí – relaxací, dechem, léčivým transem.
První zkušenost s léčením bioenergií jsem získal před 25 lety u Milana Calábka, dnes Univerzita Nové doby. Později se změněnými stavy vědomí u prof. Stanislava Grofa.
Nahrávám relaxační a meditační hudbu, pořádám meditační léčivé koncerty a hraji se skupinou Létající Koberec/tranzovní bubny/.
Kromě seminářů je možné domluvit i osobní konzultaci.

petrpinos.cz