Zdeněk Chmela

Tvoříme pro vás prostor k setkávání, hlubokému léčení a možnost jít za svoje smysly a ZA svůj ZRAK. V prostoru podvědomí nalézáme příčiny našich emočních traumat, setkáváme se s příčinami našich nemocí a bolestí. V dobách minulých se o nás mluvilo jako o léčitelích, v současné době se s námi můžete setkat jako s terapeuty, kouči nebo průvodci. Ale člověk se vždy musí chtít uzdravit sám. Jsme tu, abychom vám ukázali cestu k sebeléčení. Naučíme vás vcházet do prostoru za své smysly, tedy ZA ZRAK, do hlubin podvědomí, kde sídlí zdroje všech vašich nemocí a bolestí.

 

za-zrak.cz


Osud mě učil vše zvládnout za jakýchkoli podmínek. I když jsem byl postaven do beznadějných situací, našel jsem cestu. Na ní jsem sbíral mnoho cenných zkušeností s tíhou životních zkoušek, které na lidech leží.
Cestoval jsem po celém světě abych poznával moudrost jiných kultur, pracoval s energetickými poli mnohých silových míst naší planety jako pyramidy egyptské, mexické, bosenské, Angkorwat, Amazonie apod.. Setkával a pracoval jsem tam se zajímavými otevřenými lidmi a s jejich pohledem na kosmologii, mystiku, šamanismus, náboženství a sociální struktury lidí.
Až inspirace a práce s těmito lidmi, kteří došli ve svém poznání hluboko do svého nitra mě dala zúročit mé vlastní bádání a studium. Ač jsem prostudoval stohy moudrých knih, tak až živá zkušenost vlastních hlubokých prožitků či postrčení od mistrů jsou nejcennější pomocníci na cestě.
Dnes to vše realizuji jako spokojený manžel a otec, který sdílí a pomáhá již více jak 10 let ostatním překonávat jejich úkoly a útrapy ať fyzické tak psychické.