t5

Základní vstupenka
pro jednotlivce - 200 Kč

S možností zhlédnutí záznamu do 14 dnů po jejím skončení.